Skip Navigation
 

 

 

 

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

 

 

 

                                                          

 

                                                                     GLOBUS

                                         ul. Zofii Nałkowskiej 17

                                          43-200 Pszczyna

Godziny Otwarcia

 

Od Poniedziałku do  Piątku  – 7:00 – 20:00

                                    Sobota – 7:00 – 15:00                   

 

Tel. (032) 210 40 18
Tel. (032) 210 40 19

 

Zapraszamy do Skorzystania z:

 

1)  Okresowych badań technicznych pojazdów, w tym także pojazdu zabytkowego, taksówki osobowej lub bagażowej, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu państwowego, dodatkowych badań technicznych pojazdów skierowanych przez starostę w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji;

 

2)  Badań technicznych autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h;

 

3)  Badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych;

 

4)  Badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem;

 

5)  Badań technicznych pojazdów: zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie, skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania, oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, marki „SAM” co do zgodności z warunkami technicznymi.

 

6)  Ustawienia świateł drogowych i mijania;

 

7)  Ustawienia geometrii kół;

 

8)  Diagnostyka Komputerowa pojazdu;

 

 

 
 
ue info

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Tytuł projektu: „Nadbudowa segmentów noclegowych o dodatkowe pokoje Ośrodka Wczasowego Globus w Ustroniu”
Nazwa Beneficjenta: Biuro Podróży i Usług „Globus” Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie
Wartość projektu: 1 521 915,90zł
Kwota dofinansowania: 741 198,00zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl